"עוברים על החוק"

פרק 6: חירות של ילדים

August 16, 2019 yofi tirosh Season 1 Episode 8
"עוברים על החוק"
פרק 6: חירות של ילדים
Show Notes

בשנים האחרונות מתפתחות גישות משפטיות חדשניות ומפתיעות בעולם ובישראל ביחס לילדים.  

עד כמה צריך המשפט להתייחס לילדים פשוט כ"אנשים נמוכי קומה", כפי שהגדיר זאת השופט מישאל חשין, ועד כמה ראוי בכל זאת להגביל את חירויותיהם לשם הגנה עליהם?